Jak skutecznie inwestować – strategia długoterminowa

Inwestowanie na rynku obligacji może przynieść znacznie większe zyski niż tradycyjne sposoby lokowania pieniędzy, to żadna tajemnica. Niestety, w inwestowaniu na giełdzie nie ma ustalonych szczegółowych zasad i reguł, co czyni grę na giełdzie bardzo przypadkową.  Możemy jednak podpowiedzieć jak efektywnie inwestować. Na przykład korzystając ze strategii długoterminowej.

Założenia strategii długoterminowej

Założenia strategii długoterminowej to przede wszystkim świadome zarządzanie ryzykiem. Inwestując warto wiedzieć jakie ryzyko związane jest z danym rodzajem inwestycji. Strategie i dobór funduszy wymagają podstawowej wiedzy o rynku. Należy wiedzieć i rozumieć jak działa dana strategia. Wtedy można mówić o prawdziwym inwestowaniu. Jeśli tej wiedzy nie posiadamy, wtedy inwestowanie można zlecić domowi maklerskiemu.

Jak okres inwestycji przy strategii długoterminowej wybrać?

Zalecany okres inwestycji długoterminowych to przynajmniej 3 lata. W praktyce oznacza to, że im dłużej trwają inwestycje, tym mniejsze jest ryzyko. Zadaniem inwestorów jest wyszukanie spółek, które w długim czasie przyniosą jak największe zyski. Powinniśmy skupić się przede wszystkim na wypłacanych przez firmę dywidendach, na stabilnym wzroście zysku, na wysokim zwrocie z kapitału, wycenie firmy metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych oraz polityce zarządu – czy jest korzystna dla akcjonariuszy, czy też nie.

Jak wybrać spółkę do inwestycji długoterminowej?

Aby móc wykorzystać strategię w długim terminie, musimy znać podstawowe informacje o spółce. Ważna jest wiedza o tym, czy notuje ona zyski, czy straty. Pomocna jest też wiedza na temat perspektywy rozwoju i indeksie większych spółek oraz wypłacanych dywidendach.

Założeniem strategii długoterminowej jest ulokowanie inwestycji na dłuży czas. Po wcześniejszym sprawdzeniu i przeanalizowaniu danych i sytuacji spółki, można podjąć właściwą decyzję o wyborze.

Kiedy strategia długoterminowa przynosi zysk?

Przede wszystkim, nie należy inwestować całych swoich funduszy w jednym miejscu. Warto je rozłożyć na kilka serii oraz różne spółki. Mamy wtedy większe szanse na to, że jeśli jedna ze spółek przyniesie straty, druga może przynieść zysk. Kolejną zasadą jest inwestowanie tylko w sprawdzone spółki.

Dobrym sposobem inwestowania pieniędzy jest również założenie Indywidualnego Konta Emerytalnego (IKE) w jednym z biur maklerskich prowadzących takie konta jako rachunek brokerski – pomoże nam to unikać opodatkowania zysków.

Przy inwestowaniu zalecamy dużą ostrożność. Strategia ta jest tylko poglądowa i nie można jej odbierać jako strategii pewnej. Dlaczego? Każda inwestycja niesie za sobą pewne ryzyko, czasem mniejsze, czasem większe. Musimy być przygotowani zarówno na sukces, jak i na porażkę. Warto jest też skorzystać z pomocy profesjonalnego brokera z domu maklerskiego. Jeśli decydujesz się na samodzielnie działania, pamiętaj o podstawowej zasadzie – inwestuj tylko tyle, ile możesz stracić.

Autor: Łukasz Stachurski

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.