Kontakt

ul. Encyklopedyczna 2a/3, 01-990 Warszawa tel. 601 359 696 e-mail: wydawnictwo@maxmedia.org.pl