Podział majątku, co zrobić, żeby stracić jak najmniej

Podział majątku jest momentem bardzo stresującym, warto więc dowiedzieć się na ten temat jak najwięcej, jeszcze zanim dojdzie do rozprawy. Dlaczego? Ponieważ istnieją drogi prawne, które mogą zwiększyć ilość uzyskanych z podziału pieniędzy. Wynika to z tego, że mimo iż sam fakt podziału jest niezmienny, to droga do niego, może znacząco się różnic.

Na początek

Pierwszym krokiem w podziale majątku, jest samo rozpoczęcie postępowania. To już na tym etapie rozpoczyna się ustalania, w jaki sposób dojedzie do przekazania majątku każdemu z byłych małżonków (chociaż czasami proces ten rozpoczyna się jeszcze w trakcie trwania ślubu). Najwcześniejszy moment, kiedy może rozpocząć się postępowanie w sprawie podziału majątku, następuje w momencie samej sprawy rozwodowej. Podczas jej przygotowania strona pozywająca może wystosować w pozwie o przeprowadzenie podziału, razem z samym rozwodemWzór odpowiedniego wniosku dostępny jest na stronie https://wzoryrodzinne.pl/.

Proces ten ma jednak dwa obostrzenia. Pierwsze z nich wynika z tego, że podział majątku, nie może w istotny sposób przedłużyć sprawy rozwodowej. Właśnie z tego wynika drugi powód, który określa, że aby doszło do podziału podczas rozwodu, obie strony muszą wcześniej same ustalić, kto zatrzyma jaką część majątku. W przypadku nieprzeprowadzenia podziału majątkowego podczas sprawy rozwodowej zostaje on przeprowadzony po niej, podczas osobnego postępowania, z inicjatywy jednego z byłych małżonków.

Rodzaje podziału

Można wyróżnić kilka dróg podziału, jedne będą bardziej opłacalne, natomiast inne bywają ryzykowne, a nawet mogą doprowadzić do pewnych strat.

 • Pierwsza z dróg to wspólne ustalenie, które dobra gdzie trafią. Zaletami takiego rozwiązania jest brak jakichkolwiek ograniczeń co do tego, kto otrzyma jaką część majątku. Umożliwia to przekonanie drugiej strony do tego, że lepiej zachować samochód, niż oszczędności w banku itp. Dzięki temu można ustalić, kto zatrzyma przedmioty mające dla niego wartość, chociażby sentymentalną. Podział ten nie musi być również równy. Na jego warunki, muszą jednak zgodzić się obie osoby.
 • Drugą drogą jest podział na zasadzie ustaleń sądu. Określa on, co konkretnie należy do każdego z byłych już małżonków. Opcja ta będzie o tyle problematyczna, że nie można w niej wprost określić które konkretnie elementy chce się zachować, robi to sąd. Ten sposób podziału może tworzyć pewne problemy, chociażby w momencie, kiedy głównym majątkiem jest dobro niepodzielne, na przykład nieruchomość. Wtedy jeden z byłych małżonków otrzyma całe dobro (samochód, dom itp.), którego nie można podzielić, z zastrzeżeniem obowiązku spłaty połowy jego wartości na rzecz drugiej osoby.

W momencie, kiedy byli małżonkowie nie mogą dojść do porozumienia, sąd może nakazać wyprzedaż majątku i równy podział funduszy. Jest to najgorsze możliwe rozwiązanie. Dlaczego? Ze względu na sposób postępowania, wiele przedmiotów może zostać sprzedanych taniej, lub w niewłaściwym czasie. Sprawia to, że przedmioty zyskujące na wartości, czy te mające wysokie ceny tylko sezonowo, mogą zostać sprzedane dużo taniej.

Co nie zostanie podzielona?

Podział nie dotyczy całego majątku. Nie zostaną podzielone rzeczy osobiste, takie jak, chociażby ubrania, oraz spadek. Jednak co w przypadku, jeśli spadkiem była ziemia, która została sprzedana itp.? Wtedy podział nie dotyczy wszystkich dóbr, które zostały zakupione przez pieniądze uzyskane ze spadku. Może być to mieszkanie, samochód, złoto, nie ma żadnych ograniczeń. Warto o tym pamiętać. Wiele osób, nieświadomych tego elementu prawa, dochodzi do wniosku, że dotyczy ono spadku tylko w momencie, kiedy pozostanie on w niezmienionej formie, jest to nieprawda.

Intercyza

Problem rozdzielności majątkowej po zakończeniu małżeństwa można bardzo łatwo rozwiązać, podpisując intercyzę. Dzięki niej następuje rozdzielność majątkowa jeszcze w trakcie trwania samego związku formalnego. Sprawia to, że podział majątku nie musi mieć wcale miejsca. Może to w dużym stopniu oszczędzić czas oraz sprawić, że małżonek, który zarabia na rodzinę, zatrzyma więcej.

Zaniedbanie rodziny

W przypadku kiedy jeden z małżonków utrzymuje rodzinę, drugi natomiast ją zaniedbuje możliwe jest, że sąd uzna równy podział majątku za niewłaściwi. W sytuacji takiej możliwe jest zachowanie przez bardziej zaangażowaną stronę dużo większego kapitału. Warto o tym pamiętać, ponieważ o tym, czy sąd uzna takie rozwiązanie za stosowne decyduje w dużej mierze sam przebieg rozprawy.

Autor: Tomasz Szafrański

4 komentarze

 1. Adam Odpowiedz

  Warto zainteresować się kwestią podziału majątku jeszcze przed rozpoczęciem procesu rozwodowego. Nieuważni, którzy zaczną cały proces, mogą później zostać bez dachu nad głową.

 2. Bette Odpowiedz

  I know this site presents quality depending
  articles or reviews and extra information, is there any other
  website which provides these kinds of stuff in quality?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.