Proces adopcyjny w Polsce – jak naprawdę wygląda adopcja dziecka?

Adopcja dziecka stanowi nieodmiennie jedno z najlepszych rozwiązań, gdy rodzice z różnych powodów nie mogą posiadać własnego potomstwa. Taką decyzję podejmują najczęściej pary u których wcześniejszy zabieg in vitro nie dał pożądanych efektów.

Niemniej, już sama adopcja może być decyzją trudną, a prawo adopcyjne w Polsce znacznie przedłuża proces starania się o przysposobienie malucha. Jak długo może trwać pełny proces adopcyjny? Jakie warunki trzeba spełnić, aby móc adoptować dziecko? Na te oraz wiele innych pytań odpowiadamy poniżej.

Jak długo czeka się na adopcję dziecka?

Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze podchodzą do adopcji z dużą odpowiedzialnością. Ich zadaniem jest oddanie dziecka w jak najlepsze ręce. W związku z tym, czas adopcji to najczęściej 9-miesięczny okres przygotowawczy. Wówczas potencjalni rodzice odbywają stosowne szkolenia z polecenia danej placówki. Weryfikacji podlegają różne aspekty kandydatów, w tym nie tylko sytuacja materialna i finansowa rodziny.

Czy osoba samotna może adoptować dziecko?

Prawo adopcyjne w Polsce nie zabrania adopcji osobom samotnym. Jednakże podczas procesu adopcyjnego znacznie trudniej jest spełnić określone wymagania. Podobnie jak w przypadku rodzin pełnych, czas weryfikacji kandydata to najczęściej 9 miesięcy. Wszyscy kandydaci przechodzą przez taki sam sposób inspekcji. Wówczas pod uwagę bierze się stabilność finansową, jak również predyspozycje emocjonalne.

Jak wygląda pełny proces adopcyjny?

Początkowo rodzice, którzy decydują się na adopcję, odbywają rozmowę wstępną w ośrodku adopcyjnym i składają stosowne dokumenty. Wśród dokumentów powinny znaleźć się m.in. akt zawarcia małżeństwa, opinia z miejsca pracy i liczne zaświadczenia – o stanie zdrowia, o zarobkach, o niekaralności oraz że żaden z kandydatów nie jest zarejestrowany w poradni odwykowej.

Następnie kandydaci odbywają rozmowę z pedagogiem i psychologiem. Celem spotkania jest poznanie powodu adopcji, a także możliwości psychicznych kandydatów. Po pozytywnym przejściu tego etapu, następuje wizyta w domu, czyli wywiad środowiskowy. Specjaliści sprawdzają warunki socjalne, ale też starają się bliżej poznać rodzinę.

Kolejnym etapem jest pozytywne przejście szkolenia. Owe zajęcia edukują potencjalnych rodziców na jakie problemy muszą być przygotowani i w jaki sposób powinni je rozwiązywać. Jeżeli wszystkie dotychczasowe wymagania zostały spełnione, a szkolenie ukończono pozytywnie, wówczas rodzice mogą zostać zakwalifikowani jako kandydaci do adopcji. Opinię, którą sporządziła komisja kwalifikacyjna, trzeba będzie złożyć w sądzie rodzinnym.

Dopiero wtedy, gdy kandydaci przejdą weryfikację, osoba upoważniona przez ośrodek dostarcza kandydatom najważniejsze informacje o wybranym dziecku. Do takich informacji w pierwszej kolejności zaliczamy kondycję zdrowotną oraz sytuację rodzinną. Następnie kandydaci spotykają się z dzieckiem tam, gdzie ono przebywa i od tej pory mogą już odwiedzać dziecko w placówce. Warto wykorzystać również możliwość rozmowy z najbliższymi wychowawcami, psychologiem, lekarzem, którzy na co dzień mają styczność z dzieckiem.

Wniosek o przysposobienie dziecka

Gdy przyszli rodzice spotkali się już z dzieckiem i nadal są przekonani o swojej decyzji, sporządza się wniosek o przysposobienie dziecka, który wraz z otrzymaną wcześniej opinią komisji weryfikacyjnej należy złożyć w sądzie rodzinnym. W postępowaniu sądowym o przyznanie praw rodzicielskich, rodzicom towarzyszą również pracownicy danego ośrodka adopcyjnego.

Zanim sąd orzeknie przysposobienie dziecka, czyli przekazanie praw rodzicielskich kandydatom, najczęściej wyraża zgodę na zabranie dziecka do domu. Jest to tak zwany okres preadopcyjny. Wówczas dziecko czeka w domu przyszłych rodziców do kolejnej rozprawy, na której sąd orzeknie przysposobienie. Po upływie 21 dni, postanowienie sądu staje się prawomocne i sporządzana jest nowa metryka urodzenia dziecka.

Tak wygląda cały przebieg procesu adopcyjnego. Mimo wszystko, warto pamiętać, że poszczególne kroki mogą różnić się od siebie w zależności od danego ośrodka. Czas weryfikacji trwa zwykle 9 miesięcy i w niewielu przypadkach zostaje przedłużony. Adopcja następuje jednak krok po kroku, poprzez spełnienie wskazanych wymagań, złożenie dokumentów i oczywiście odbycie szkolenia.

Autor: Alicja Kozicka

5 komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.