Strajk nauczycieli – sprawdź jakie prawa przysługują rodzicom

W czasie trwania strajku nauczycieli, pracujący rodzice mogą skorzystać z następujących uprawnień celem zapewnienia opieki nad dzieckiem:

W przypadku dzieci, które nie ukończyły 8 lat, możliwym rozwiązaniem jest skorzystanie z prawa osobistej opieki nad dzieckiem. Z tego uprawnienia można skorzystać w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia przedszkola lub szkoły. W czasie sprawowania tej opieki pracownik nabywa prawo do zasiłku w wysokości 80 proc. wynagrodzenia, a okres nieobecności w pracy nie stanowi korzystania z urlopu wypoczynkowego. Ponieważ rozmowy rządu z nauczycielami formalnie zakończyły się w sobotę, zamknięcie szkoły można co do zasady uznać w tej sytuacji za nieprzewidziane.

W przypadku starszych dzieci istnieje możliwość skorzystania z przysługujących pracownikowi corocznie dwóch dni opieki nad dzieckiem (w przypadku dzieci do 14 lat). W takim przypadku pracownik zachowuje prawo do 100 proc. wynagrodzenia.

Alternatywnie rodzic może rozważyć wzięcie urlopu na żądanie. W tym przypadku pracownik będzie również będzie miał prawo do 100 proc. wynagrodzenia.

Część pracodawców może zdecydować się na zorganizowanie punktów opieki dla dzieci pracowników lub zezwolić na zabranie dzieci do pracy. Rodzice muszą jednak pamiętać, że takie działanie ze strony pracodawcy nie jest jego obowiązkiem. Pracodawca, co do zasady, może zabronić wstępu z dzieckiem na teren zakładu pracy (a obowiązujące regulaminy pracy w większości wypadków są restrykcyjne w kwestii obecności osób trzecich na terenie zakładu). Pamiętać należy, że w tej sytuacji priorytetem (nie tylko rodzica, ale też i pracodawcy) powinno być zapewnienie dziecku bezpieczeństwa – co w niektórych przypadkach może wykluczać możliwość obecność dzieci na terenie części zakładów.

materiał partnera
Tomasz Lasyk – Radcy prawny, Managing Associate, Deloitte Legal
Anna Skuza – Radca prawny, Senior Managing Associate, Deloitte Legal

1 komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.