Co daje Niebieska Karta przy rozwodzie?

Celem procedury wdrażanej w ramach Niebieskiej Karty jest ochrona osób dotkniętych przemocą w rodzinie. Agresja fizyczna, psychiczna, ekonomiczna często stanowi podstawę do udzielania rozwodu, w takich sytuacjach dokumentacja Niebieskiej Karty staje się kluczowym dowodem na winę współmałżonka. Co daje Niebieska Karta przy rozwodzie? Czy Niebieska Karta wykorzystywana jest jak karta przetargowa podczas sprawy o rozwodowej?

Kiedy założyć Niebieską Kartę?

Pod pojęciem Niebieskiej Karty należy rozumieć dokument, który zakładany jest w związku z podejrzeniem zaistnienia szeroko pojętej agresji w gronie rodziny, jak również szereg czynności z tym związanych. Powołanie tzw. zespołu interdyscyplinarnego, wspólne działania służb zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie skupia się na diagnozowaniu problemów, inicjowaniu interwencji, udzielaniu informacji o instytucjach i osobach mogących służyć pomocą w takiej sytuacji. Szczegółowa procedura założenia Niebieskiej Karty opisana przez serwis RodzinaRodzinie.pl wskazuje warunki i zasady wdrażania środków, które mają wspierać ochronę osób pokrzywdzonych.

Niebieską Kartę może założyć pracownik jednostki opieki społecznej, placówki służby zdrowia, funkcjonariusz policji lub pracownik oświaty. Do rozpoczęcia procesu wystarczy jedynie podejrzenie występowania przemocy w rodzinie, najczęściej oparte na relacji osoby pokrzywdzonej.

Niebieska Karta a rozwód z orzeczeniem o winie

W rodzinach dotkniętych przemocą dokument Niebieskiej Karty stanowi często dowód procesowy podczas postępowań o rozwód. Informacje zawarte w pismach, rozpytaniach, wnioskach członków grup roboczych są dla sądu istotnym argumentem, który przemawia za orzeczeniem o winie rozpadu małżeństwa strony stosującej przemoc.

Trzeba jednak pamiętać, że często dochodzi do sporych nadużyć i pozorowania przemocy w rodzinie. Niejednokrotnie bywa, że Niebieska Karta jest wykorzystywana do walki w sądzie, kobiety, mężczyźni fałszują swoje zachowania, tworzą nieprawdziwe dowody, stawiając się w roli ofiary. Niebieska Karta czasem służy manipulacji i brudnym rozgrywkom pomiędzy małżonkami. Wyłącznym celem jest wygrana w sądzie i upokorzenie drugiej strony.

Co daje Niebieska Karta przy rozwodzie?

Niebieska Karta przy rozwodzie to istotny dokument, który wskazuje dowody przemawiające za winą małżonka stosującego przemoc. Uzasadnia żądanie orzeczenia rozwodu z winy drugiej strony, potwierdza podnoszone okoliczności.

Warto jednak pamiętać, że już samo założenie Niebieskiej Karty niesie ze sobą daleko idące konsekwencje. Trzeba wspomnieć o zagrożeniu odpowiedzialnością karną, niekorzystnych orzeczeniach w sprawie rozwodowej oraz o tym, że procedura nie zostaje zamknięta nawet na żądanie osoby pokrzywdzonej. Dlatego planując rozwód, nigdy nie należy posuwać się do zachowań, które mają służyć wyłącznie wyrachowanym celom. Wyłudzanie Niebieskiej Karty, manipulacje mogą odwrócić się przeciwko osobie, która się tego dopuszcza.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.