Dziecko w samochodzie – zadbaj o jego bezpieczeństwo

Polskie prawo, dotyczące przewozu dzieci w samochodzie, nakłada na kierowcę pojazdu obowiązek przewożenia dziecka w foteliku lub innym urządzeniu, zapewniającym przytrzymanie. Obowiązującym przepisem prawa, regulującym warunki przewozu dzieci w fotelikach samochodowych jest ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, znowelizowana w zakresie transportu dzieci samochodami osobowymi i innymi pojazdami.

Obowiązujące obecnie przepisy wprowadziły istotne zmiany w sposobie przewożenia nieletnich pojazdami mechanicznymi, co stanowi konieczność zaznajomienia się z nowymi regulacjami.

Zmiany w Ustawie Prawo o ruchu drogowym w zakresie przewozu dzieci pojazdami mechanicznymi

Bezpieczeństwo dziecka w pojeździe jest priorytetem dla każdego kierującego. Świadomość, w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa oraz konieczności dostosowania się pod tym względem do obowiązujących przepisów oraz norm, jest obowiązkiem każdego kierowcy. Rodzaj i jakość urządzeń, zapewniających dziecku odpowiedni poziom bezpieczeństwa w pojeździe są przedmiotem klasyfikacji, oznaczeń, obowiązujących w Polsce oraz tym samym w Unii Europejskiej.

Zmianie uległ zapis, dotyczący wzrostu i wagi dziecka, które powinno być przewożone w foteliku samochodowym. Dotąd, koniecznością podróży w foteliku, objęte były osoby małoletnie, które nie ukończyły dwunastego roku życia lub nie przekroczyły granicy 150 cm wzrostu. Według nowelizacji przepisów obowiązującej ustawy, konieczność przewozu dziecka w pojeździe wiąże się z transportem osoby niepełnoletniej, która nie osiągnęła wzrostu równego 150 cm. Nie jest więc istotny wiek dziecka, a jego wzrost. Nawet osoba siedemnastoletnia, która mierzy poniżej 150 cm wzrostu, musi być przewożona w foteliku lub urządzeniu, które zapewnia przytrzymanie.

Czy istnieją odstępstwa od obowiązujących przepisów?

Wobec konieczności przewozu dzieci poniżej 150 cm wzrostu w fotelikach, pojawiły się wyjątki, które można zastosować, gdy zachodzi taka konieczność. Dziecko, które posiada orzeczenie lekarskie, o przeciwwskazaniach do przewożenia go w foteliku samochodowym,może być przewożone bez niego, jednak musi być zabezpieczone pasami bezpieczeństwa.

W przypadku, gdy w pojeździe znajduje się troje nieletnich, a tylna kanapa nie jest w stanie zmieścić trzech fotelików, jedno z dzieci, które ukończyło co najmniej trzy lata, może zasiąść pośrodku, pomiędzy dwoma fotelikami, bez konieczności przebywania w foteliku podczas podróży pojazdem. Dzieci, przewożone w pojazdach specjalnych, takich jak samochód policyjny, transport sanitarny, pojazd Straży Granicznej, Straży Gminnej, taksówka, mogą być przewożone bez fotelika.

Odstępstwem od konieczności przewozu dziecka w foteliku jest również sytuacja dziecka, które osiągnęło co najmniej 135 cm wzrostu, a z uwagi na jego wagę oraz wymiary nie jest możliwe dostosowanie fotelika lub innego urządzenia podtrzymującego. W takim przypadku dziecko musi zostać zabezpieczone pasami bezpieczeństwa.

Co oznaczają klasyfikacje pojazdów odnośnie przewożenia dzieci w fotelikach?

Przepisy, określające wymogi przewozu dzieci w fotelikach, wykluczają wymienione powyżej rodzaje pojazdów, w których nie ma konieczności przewozu dziecka w foteliku. Poza pojazdami specjalnymi, dzieci powinny być przewożone z zachowaniem obowiązujących przepisów w pojazdach typu M1, N1, N2, N3. Co oznaczają kategorie, które obowiązane są dostosowaniem do wymogów przewożenia dzieci w fotelikach?

Pojazdy kategorii M to samochody osobowe, czyli pojazdy mechaniczne o co najmniej czterech kołach, dostosowane do przewozu maksymalnie ośmiu osób. Pojazdy kategorii N to z kolei samochody dostawcze, które w klasie N1 posiadają ładowność i masę całkowitą, nieprzekraczającą 3,5 t, samochody N2 to pojazdy dostawcze o ładowności i masie, mieszczących się w granicach od 3,5 t do 12 t. Samochody kategorii N3 to pojazdy o masie powyżej 12 t. W wymienionych rodzajach pojazdów mechanicznych należy stosować obowiązujące w zakresie transportu dzieci, przepisy.

O czym należy pamiętać, przewożąc dziecko?

Najmłodsi, przewożeni w fotelikach, odpowiednich dla swojej kategorii wagowej, podróżujący tyłem do kierunku jazdy, nie mogą być przewożeni na przednim siedzeniu, gdy włączona jest poduszka powietrzna pasażera. Nie należy przewozić dzieci, które nie osiągnęły 150 cm wzrostu na przednim siedzeniu (pasażera), bez fotelika samochodowego lub innego urządzenia podtrzymującego. Za niespełnienie wymogów grozi mandat karny w wysokości nawet 150 zł oraz 6 punktów karnych.

Autor: Barbara Witek


Nie wiesz, co zrobić ze starym pojazdem? Wybierz zatem złomowanie aut Inowrocław!


 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.