Niebieska Karta – z korzyścią dla dysfunkcyjnych rodzin

Celem stworzenia Niebieskiej Karty jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinach. Niebieska Karta otwiera drogi do interwencji w rodzinie, w której jeden z członków stosuje przemoc wobec innych jej członków.

Identyfikacja ofiar przemocy domowej.

O nieprawidłowych, patologicznych stosunkach panujących pomiędzy domownikami trudno uzyskać wiedzę, gdy zło dzieje się za zamkniętymi drzwiami. Są jednak sytuacje i przesłanki, dzięki którym zjawiska wydostają się na światło dzienne. Czujność placówek oświatowych, nauczycieli, pielęgniarek, lekarzy, pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej powinna być wyczulona na najmniejsze sygnały napływające od poszkodowanych członków rodzin.

Przemoc w rodzinie można wyłapać nie tylko z bezpośrednich słów poszkodowanych. Tendencja wskazuje właśnie, że ekspresja słowna na temat wyrządzanej krzywdy jest u ofiar zahamowana. Przemoc można wykryć na podstawie zaobserwowanych zachowań, strachu, czy chociażby bezpośrednich oznak bicia na ciele poszkodowanych osób.  W skrajnych sytuacjach, i niestety zbyt rzadko, a czasami zbyt późno, do rozbojów domowych wzywana jest policja.

Procedura założenia Niebieskiej Karty.

Interwencja policji w domu, spowodowana wezwaniem w przypadku przemocy domowej, powinna wiązać się automatycznie z założeniem Niebieskiej Karty. Niebieska Karta jest dowodem zaistnienia niebezpiecznej sytuacji w danej rodzinie.Sytuacja ta może być zaobserwowana nie tylko podczas interwencji policji, ale także przy rutynowej pracy Miejskiej Pomocy Społecznej, służby zdrowia, czy instytucji do rozwiązywania problemów alkoholowych.

Dodać należy, że Niebieska Karta nie musi być założona na wyraźne życzenie osoby poszkodowanej. Jej założenie może nastąpić także w wyniku podejrzeń przemocy, które to podejrzenia nabędzie pracownik mający z daną rodziną styczność. Niebieska Karta ma być procedurą pomocną w wyjściu z sytuacji, gdy agresor wyżywa się na swojej rodzinie, za zamkniętymi drzwiami mieszkania.

Formularz A, B i C.

Pierwszy formularz, jaki wypełnia się in situ, w miejscu stwierdzenia nieprawidłowości, czyli na gruncie zamieszkania rodziny. Formularz A zawiera opis zdarzenia zastanego przez policję lub wnioski wyciągnięte przez nauczyciela, pracownika opieki społecznej czy nawet sąsiada z podejrzeniami rzeczywistej przemocy w rodzinie, określeniem osoby agresora i osoby bądź osób poszkodowanych, którym należy pomóc. Formularz A przedstawiany jest Zespołowi Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. W tym momencie zostaje opracowany plan pomocy rodzinie, przy udziale służb i instytucji, które mogą realnie i skutecznie przyczynić się do uzdrowienia sytuacji w danych okolicznościach.

Formularz B wypełnia osoba poszkodowana. Jeżeli jest to dziecko, powinno zrobić to z najbliższą osobą, która nie jest w tej sytuacji osobą używającą przemocy, o której mowa. Wskazana jest opieka psychologa podczas tych czynności. Przy spisywaniu formularza B osoba poszkodowana informowana jest o formach pomocy, jaką może uzyskać z różnych źródeł. Formularz B to informacje dla ofiar przemocy ze wskazówkami, gdzie się mogą zwrócić w przypadku zaistnienia określonych problemów. Warto wiedzieć, że Niebieska Karta jest procedurą kompleksową, o której są poinformowane różne instytucje pomagające rodzinom. Policjant dzielnicowy ma obowiązek sprawdzać co określony czas co się dzieje w domu, w którym stwierdzono przemoc w rodzinie. Szczególne baczenie na zachowanie i słowa poszkodowanych dzieci muszę mieć nauczyciele w szkole, zaś pracownicy służby zdrowia mają obowiązek zwracać uwagę na siniaki, czy uszkodzenia ciała widoczne podczas rutynowych badań lekarskich.

Formularz C zawiera plan pomocy skonstruowany specjalnie na potrzeby działaniom na rzecz konkretnego poszkodowanego. Znajdą się tutaj wytyczne działań dla pracowników socjalnych, określone zostaną możliwości uzyskania pomocy materialnej, psychologicznej czy prawnej, jakie ma osoba poszkodowana.

W działaniach nie zostaje pominięta osoba stosująca nadużyć cielesnych i psychicznych względem swojej rodziny, czyli agresor powodujący przemoc w rodzinie. Jest on wzywany przez zespół i pouczony o konsekwencjach stosowanej przez niego przemocy. Jest w tym momencie uzupełniany Formularz D. 

Pamiętajmy, by nie przechodzić obojętnie wobec dziejącej się obok nas krzywdy. Przemoc tocząca się w gronie rodziny jest najtrudniejsza do wykrycia, a przy tym najbardziej druzgocąca, a osoba poszkodowana nie zawsze chce przyznać się otwarcie do prawdy.

Autor: Katarzyna Wojciechowska

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.