Gdański Bon Żłobkowy, dla kogo gdańskie 500+

Gdańscy rodzice i opiekunowie dzieci do lat trzech, od września będą mogli skorzystać z Gdańskiego Bonu Żłobkowego. Uchwała została już oficjalnie przyjęta przez Radę Miasta. Celem programu jest objęcie wsparciem najmłodszych mieszkańców Gdańska, którzy nie mogli znaleźć miejsca w publicznych żłobkach. Miesięczna wysokość świadczenia ma wynieść maksymalnie 500 zł, zaś same wnioski będzie można składać już od pierwszego czerwca.

Skąd pomysł na wprowadzenie Gdańskiego Bonu Żłobkowego?

Wprowadzenie świadczenia, które mogłoby w realny sposób wspomóc rodziców mających pod opieką kilkulatków było jedną z ważniejszych obietnic wyborczych, które w swojej kampanii przedstawił prezydent Paweł Adamowicz. Idea i sam pomysł takiego wsparcia finansowego, spotkał się również z poparciem szefów wszystkich klubów w gdańskiej Radzie Miasta. Niestety, ale w miejskich placówkach nadal brakuje miejsc dla dzieci, a nie wszystkich stać jest na zapisanie swojej pociechy do prywatnego żłobka. Dzięki uchwalonej ustawie, rodzice co miesiąc będą dostawać bon o wysokości nie przekraczającej pięciuset złotych, który będą mogli przeznaczyć na opłacenie czesnego w niepublicznej placówce. Na ten cel miasto chce przeznaczyć 9,5 miliona złotych.

Kto będzie mógł skorzystać ze wsparcia finansowego?

Główną ideą Bonu Żłobkowego jest pomoc dzieciom, dla których zabrakło miejsc w miejskich żłobkach. Comiesięczne wsparcie finansowe ma nie tylko znacząco ułatwić zorganizowanie opieki nad maluchami, ale również zachęcić rodziców do powrotu do pracy. O świadczenie mogą więc ubiegać się osoby, które chcą aby ich kilkulatek rozpoczął wczesną edukację w jednej z zarejestrowanych placówek na terenie Gdańska.

Wysokość Bonu Żłobkowego zależna jednak będzie od różnicy pomiędzy miesięczną opłatą, którą będą musieli ponieść rodzice kilkulatka umieszczonego w niepublicznym żłobku, a kwotą jaką płacą opiekunowie dzieci uczęszczających do placówki wchodzącej w skład Gdańskiego Zespołu Żłobków, wynoszącą obecnie 459,00 zł. Jeśli więc miesięczna opłata za czesne w prywatnej placówce będzie wynosić 850 złotych, to rodzice otrzymają bon na kwotę 391 złotych.

O gdańskie 500 plus mogą starać się rodziny, których dziecko zostanie zapisane do żłobka czy klubu dziecięcego. Gdański Bon Żłobkowy będzie też obowiązywał na usługi opiekunów dziennych. Świadczenie obowiązywać będzie do momentu objęcia kilkulatka wychowaniem przedszkolnym. Nie dłużej jednak niż do ukończenia trzeciego roku życia.

Oczywiście rodziny, które chcą skorzystać z Bonu Żłobkowego muszą spełniać odpowiednie warunki. Świadczenie będzie przysługiwać bowiem wyłącznie opiekunom, którzy mieszkają i płacą wszelkie podatki w Gdańsku, nie korzystają obecnie z urlopu wychowawczego lub tacierzyńskiego, a ich miesięczny dochód na jednego członka rodziny nie przekracza 2,5 tys. złotych netto. Nie wolno również jednocześnie ubiegać się o miejsce w placówce prowadzonej przez Gdański Zespół Żłobków. Ważnym kryterium jest również przedstawienie umowy zawartej pomiędzy rodzicami, a danym niepublicznym żłobkiem.

Kiedy można składać wnioski o przyznanie Bonu Żłobkowego?

Przyjmowaniem, a także rozpatrywaniem wniosków o przyznanie Bonu Żłobkowego zajmować będzie się Gdańskie Centrum Świadczeń. Żłobkowe 500 plus zostanie wypłacone z wyrównaniem do miesiąca, w którym został złożony wniosek. Należy jednak zwrócić uwagę na to, że aby takie wsparcie finansowe zostało rzeczywiście przyznane, rodzice koniecznie muszą podjąć pracę maksymalnie w następnym miesiącu, od momentu wypłacania pierwszego świadczenia. Jeśli jednak zrezygnują lub stracą otrzymane zatrudnienie, mogą korzystać z Gdańskiego Bonu Żłobkowego jeszcze przez trzy miesiące.

O świadczenie mogą się również ubiegać osoby, które nie pracują jednak:

  • kontynuują naukę w trybie dziennym;
  • uczestniczą w stażu;
  • pobierają świadczenia w związku ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnościami;
  • biorą udział w szkoleniach zawodowych dla bezrobotnych.

Wnioski będzie można składać od pierwszego czerwca tego roku, z kolei sam Gdański Bon Żłobkowy będzie przyznawany jedynie na rok.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.